Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Στις 6:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

TΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ(32) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»(23/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 29 Νοεμβρίου, στις 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Εγκριση και ψήφιση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου - Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»
2. Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριοτήτας και Φωτισμού και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Υπόθεση Μαρούσης Ευάγγελος)
3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. (υποθ.Ματτέ Όλγα)
4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ.GOLD LEASE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ A.E)
5. Επιστροφή κτιστών οστεοθηκών στο Δήμο και εκ νέου παραχώρησης χρήσης αυτών (υποθ. Σκιαδά Ελένη)
6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80
7. Αποδοχή ποσού ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για τα έτη 2014 και 2015
8. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΑ' κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
9. Διεύρυνση εφαρμογής της Κάρτας Προνομίων του Δήμου Αμαρουσίου "ARTEMIS CARD"
10. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
11. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου- Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)"
12. Έγκριση ή μη  αμοιβών καραγκιοζοπαικτών για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Σπαθάρειου Μουσείου και  του Δήμου
13. Έγκριση ή μη προμήθειας βιβλίων για τη Βορέειο Βιβλιοθήκη
14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
15. ΄Εγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (και τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»
16. “Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 2ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»”
17. Έγκριση της Οριστικής Μελέτης του έργου ‘’MEΛΕΤΗ-XΡHMATOΔOTHΣH KAI EKMETAΛΛEYΣH YΠOΓEIOY ΣTAΘMOY AYTOKINHTΩN ΣTO IΣTOΡIKO KENTΡO-ΠΛATEIA EYTEΡΠHΣ TOY ΔHMOY AMAΡOYΣIOY ‘’
18. “Εκδίκαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44438/04-10-2016 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. αναφορικά με τις θετικές ζημίες από την καθυστερημένη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»”
19. “Εκδίκαση της υπ’ αριθμ. πρωτ.  44439/04-10-2016 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. αναφορικά με τις θετικές ζημίες από την καθυστερημένη εξόφληση του 3ου Λογαριασμού του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»”
20. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής "Καρπάθικα - Ηπειρώτικα" του Δήμου μας
21. Έγκριση ή μη για την παράταση δωρεάν παραχώρησης ως τις 31/12/2016 έκτασης στο κτήμα Καρέλλα για την λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου
22. Έγκριση ή μη της συνέχισης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της Φτώχειας ως τις 31/12/2016 - Έγκριση Υπογραφής Επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας
23. Έγκριση ή μη για την παράταση δωρεάν παραχώρησης ως τις 31/12/2016 Γραφείων στο Κτίριο του Δήμου Αμαρουσίου επί της οδού Παλαιολόγου 9 για την στέγαση των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου, της Τράπεζας Χρόνου και του Γραφείου Διαμεσολάβησης
24. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και της θητείας αυτών
25. Έγκριση ακαταλληλότητας  - ασύμφορου της κυκλοφορίας οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου Αμαρουσίου
26. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας για τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων σε ΧΥΤΑ
27. Έγκριση ή μη της 89/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση πρότασης υψομετρικής μελέτης οδών πέριξ Ο.Τ. Γ-1059"
28. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών συμμετοχής στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις της Κοιμ. Θεοτόκου στις 14/08 & 15/08/2017 και των Αγ. Αναργύρων στις 30/06 & 01/07/2017, καθώς και στις 31/10 & 01/11/2017"
29. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Χωροθέτηση νέας συμπληρωματικής θέσης (πιάτσας) στάσης - στάθμευσης ΤΑΞΙ (δύο θέσεων αυτοκινήτων), επί της οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού"
30. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση η μη θέσης στάθμευσης για όχημα χρηματαποστολής"
31. Έγκριση ή μη της 134/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Τροποποίηση της υπ' αρ. 98/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο θέμα που αφορά την μετατόπιση περιπτέρου της κ. Παναγούλια Βενετίας - Θεώνης σε θέση επί της πλατείας Ευτέρπης"
32. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της περιοχής του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου στο Δήμο μας"
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου