Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΤΡΙΑ(03) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (16/2016) της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 10 Mαίου, στη 1:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Αποδοχή δωρεάς της τράπεζας Πειραιώς προς το Δήμο Αμαρουσίου για την στήριξη της λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου "Μίμης Φωτόπουλος"
3. Τροποποίηση της υπ' αρ. 44/2016 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής λόγω λανθασμένου ονόματος του δικαιούχου της αιτηθείσας αποζημίωσης (Υπόθεση: Γαλατσιάτος Αριστείδης).
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου