Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΤEΣΣΕΡΑ(04) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (14/2016) της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου, στη 1:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Ά Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αμαρουσίου
2. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
3.Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ»
4. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας(διαγωνισμού) για την περισυλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικούεξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων φωτισμού για χρονικό διάστημα ενός έτους
                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου