Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Στις 3:30 μ.μ. η 19η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ENTEKΑ(11) θέματα περιλαμβάνει η  19η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 1 Ιουνίου στις 3:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός).
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την «Προμήθειαμηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων» συνολικού προϋπολογισμού 40.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Λαμπρίδου
2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή» για τηνεκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και ανακατασκευήςΟλυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού 473.586,68 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής, της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού ΝοσοκομείουΝοσηλείας Θώρακος Αθηνων «Η Σωτηρία» για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και ολοκλήρωση εργασιών στο Κυριαζίδειο κτίριοτου Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ’», συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου
4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Αλίμου», συνολικού προϋπολογισμού 2.971.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης
5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου (ΠαροχήΥπηρεσίας) με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης‘ΠΟΡΦΥΡΑ’ Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 49.993,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης
6. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπέςανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων χωρικήςαρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017
 Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφασης του Περιφερειακού ΣυμβουλίουΑττικής ως προς τη συγκρότηση – σύνθεση της “Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής” (άρθρο 85 Ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 5 Ν. 4328/2015 ΦΕΚ Α 51/14-5-2015).
8. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τα αναγκαία λιμενικά και συναφή έργα προστασίαςπροστασίας του λιμένα Αγίας Μαρίνας, στο δήμο Αίγινας.
 Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος
9. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδαςεκτροφής ωοτόκων ορνίθων μετά αναθρεπτηρίου του Θωμά Μουστάκα στη θέσηΤούτουλη Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής που αφορά αύξηση δυναμικότηταςμε κτιριακή επέκταση.
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος
10. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας(Κ.Σ.Κ.Τ.) της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασίαθέσης: «1001009 ΑΝΑΜΕΤΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ», επί εδάφους στη θέση «Όρνιο», στοΔήμο Αχαρνών, της Περιφέρειας Αττικής.
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος
11. Διόρθωση – Επαναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. 150/2017 απόφασης του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου Αττικής.
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος
                                                        Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής
                                                        Τηλέφωνα: 213 2063501, 210 6993404, 213 2063807
                                                           Fax: 213 2063513e-mail: pressoffice@patt.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου