Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Nα συγκροτήσει άμεσα η Δημοτική Αρχή την Τεχνική Επιτροπή, ζητάει η «ΕΝΟΤΗΤΑ»

Κοινή δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ.Λ. Μαγιάκη & Αικ. Ψάλτη, μελών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, σχετικά με τη ΣΜΠΕ του ΕΧΣ για την περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου
Με αφορμή το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή σχετικά με την Ανοιχτή  Διαβούλευση της 25-10-2016 για το θέμα της γνωμοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη «νομιμοποίηση» του Mall θα θέλαμε να δηλώσουμε τα παρακάτω:
Στο Δελτίο Τύπου αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής και όχι της  Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Δήμο μετά τη συνεδρίαση της  Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου στις 6-10-2016.
Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση τα μέλη της  Επιτροπής Διαβούλευσης και οι παρατάξεις που συμμετείχαν σε αυτή ομόθυμα και ομόφωνα δεν έκαναν αποδεκτή τη ΣΜΠΕ.
Κατά τη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής στις 19-10-2016 συμφωνήθηκε ομόφωνα η συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής με συμμετοχή και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου που θα συντάξει την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόρριψη της ΣΜΠΕ. 
Η επιτροπή αυτή μέχρι τώρα δεν έχει συγκροτηθεί με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.
Η θέση μας, που εκφράστηκε στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 24-10-2016, είναι ότι υπάρχει η επιτακτική ανάγκη της ποσοτικοποίησης της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει προκληθεί στην πόλη από την ίδρυση και λειτουργία του αυθαίρετου εμπορικού κέντρου μέχρι τώρα, αλλά και στο μέλλον και για όσο διάστημα λειτουργεί.
Η  ποσοτικοποίηση  θα πρέπει να γίνει από  τα συντεταγμένα θεσμικά όργανα της πολιτείας,  δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης  και αποτελεί προϋπόθεση για τον καθορισμό των αντισταθμιστικών τελών που οφείλει η ιδιοκτήτρια εταιρία του Mall για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.
Η σπουδή του κ. Δημάρχου να προτείνει κατάλογο αντισταθμιστικών έργων που οφείλονται από την διαχειρίστρια εταιρία του Mall, αν και αναφέρεται σε υπαρκτές ανάγκες, είναι  αυθαίρετη νομικά. Δεν στηρίζεται στους κανόνες χρηστής διοίκησης που επιβάλλουν να υπάρχουν τεκμηριωμένες υπηρεσιακές εισηγήσεις  ειδικά για αποφάσεις που εμπεριέχουν  και  οικονομικό περιεχόμενο.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να συγκροτήσει άμεσα  την Τεχνική Επιτροπή που έχει ήδη αποδεχθεί και να φέρει άμεσα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
Σε ότι αφορά τα αντισταθμιστικά τέλη που οφείλει να καταβάλει η εταιρία για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας δεν είναι ανάγκη να τα περιορίζει από τώρα πριν από τη νόμιμη οριστικοποίηση του ύψους της περιβαλλοντικής ζημίας.
                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου