Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ερώτηση Μαίρης Διακολιού για την Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών

Ερώτηση σχετικά  με τις υπηρεσίες συμβούλου για τη Βιοκλιματική, προς το επερχόμενο δημοτικό συμβούλιο μας κοινοποίσε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Δ. Αμαρουσίου Μ. Διακολιού.
Στο έργο της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών - ποδηλάτων», όπως ισχυρίζεται, προβλέπεται ως υποέργο η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για την οποία είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2015 ποσό ύψους 55.797,77 .
Πράγματι, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η εκτέλεση του υποέργου αυτού κατακυρώθηκε στην εταιρία «Στ. Βενιέρης & Συνεργάτες ΟΕ» έναντι 52.275 .
Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, η εν λόγω εταιρία έως το Νοέμβριο 2015, όφειλε να συντάξει και να παραδώσει
α) Εκθέσεις πεπραγμένων στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους αναδόχους στο πλαίσιο του έργου, 
β) Τεύχος προσδιορισμού των θέσεων εγκατάστασης του μετρητικού – μετεωρολογικού εξοπλισμού,
γ) Τεύχος αξιολόγησης θερμικής και βιοκλιματικής απόδοσης των χώρων με μετρήσεις και υπολογιστικά μοντέλα και δ) τεύχος βιοκλιματικών στόχων πράξης.
Ερωτάται:
1)Αν η εν λόγω εταιρία  πράγματι προσέφερε τις προβλεπόμενες υπηρεσίες και  αν υπέβαλε τα παραδοτέα τεύχη και εκθέσεις.
2)Να μας δοθούν αντίγραφα των παραδοτέων.
3)Να ενημερωθούμε για τα χρήματα που έχουν δοθεί στην ανάδοχο ανά ένταλμα.
                                                         Μαίρη Διακολιού 
                                                mary.diakoliou@gmail.com
                                                               Δικηγόρος
                                                         Μαρούσι, 6-9-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου