Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Στις 6:00 μ.μ. η συνεδρίαση του Δ. Σ. Αμαρουσίου

ΔEKA TEΣΣEΡA(14) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(18/2016)  του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί την σήμερα Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, στις 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 23ης (Έκτακτης) και 24ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαιώσεις σε άλλους οφειλέτες (υποθ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING)
2. Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριοτήτας και Φωτισμού και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Υπόθεση Μαρούσης Ευάγγελος)
3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ. Νισκοπούλου Θεοδώρα)
4. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ζ' κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
5. Εγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2016 των Α’/ βάθμιων και Β’/βάθμιων σχολείων (Γ’ Κατανομή)
6. Εγκριση ή μη απόδοσης ποσού στην “Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2016
7. Εγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους 2016
8. Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία(υπολογιστές κλπ)
9. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου - Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)"
10. Εκμίσθωση Δημοτικού Κινηματογράφου Δήμου Αμαρουσίου "Μίμης Φωτόπουλος"
11. Έγκριση ή μη αποδοχής ένταξης του Δήμου Αμαρουσίου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016" στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 "Συνεχιζόμενο πρόγραμμα Απόκτησης διατηρητέων κτιρίων" και αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο
12. Σύνταξη μελετών εφαρμογής παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου
13. Έγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης δημοσιότητας
14. Έγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών ανοικτής γραμμής δημότη
                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                    ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
                                            
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου