Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Πιο «εύκολες» & γρήγορες πλέον κατασχέσεις & πλειστηριασμοί

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθείται από τις φορολογικές αρχές κατά την εκτέλεση των αναγκαστικών μέτρων – κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ.- ενσωματώνει η πολυσέλιδη εγκύκλιος που εξέδωσε η  «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»προκειμένου να αποσαφηνίσει και τις αλλαγές που επήλθαν στον  «Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»αλλά και στον  «Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»με νομοθετικές αλλαγές που έγιναν την τελευταία διετία.

Η βασικότερη από τις αλλαγές που επήλθαν είναι η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης στους πλειστηριασμούς, καθώς η πρώτη προσφορά θα αντιστοιχεί πλέον στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.

Προβλέπεται η κατάθεση από κάθε πλειοδότη, εγγυοδοσίας ίσης με το 30% της τιμής της πρώτης προσφοράς αντί του 100% που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον υπερθεματιστή να καταβάλλει το εκπλειστηρίασμα στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και με επιταγή έκδοσης της τράπεζας και όχι μόνο με μετρητά όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Μειώνεται τέλος το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να διεξαχθεί πλειστηριασμός, από 1 έως 31 Αυγούστου, ενώ μέχρι πρότινος ήταν από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου.
                                                      ΠΗΓΗ:www.tribune.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου