Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Στις 2:30 μ.μ η 21η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) θέματα περιλαμβάνει η 21η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 2:30 μ.μ στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 21ης συνεδρίασης είναι τα εξής:
1 ►Λήψη απόφασης  για έγκριση πρακτικού 1 και πρακτικού 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
 «Εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής» 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος.
2►Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση των εργασιών: 
«Προμήθεια & εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων» 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος.
3►Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση των εργασιών: 
«Συντήρηση, επισκευή & θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος.
4►Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής  Υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ.Υπ.Α., της συμφωνίας Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος.
5►Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής αρμοδιότητας Δ.Υπ.Α., για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στις ΟΕΔΑ Φυλής και  Δυτ. Αττικής» 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος.
6►Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με το Δήμο Αιγάλεω και έγκριση σχεδίου σύμβασης 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης.
7►Προέγκριση Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2017 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
8►Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων-μελών του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
9►Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ποσότητας ειδικού υγρού μείωσης οξειδίων αζώτου οχημάτων – μηχανημάτων έργου ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
10►Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για επισκευή παλαιών μεταλλικών κάδων του Προγράμματος Ανακύκλωσης Χαρτιού του ΕΔΣΝΑ 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
11►Κατάρτιση όρων διακήρυξης για επισκευή παλαιών μεταλλικών κάδων του Προγράμματος Ανακύκλωσης Χαρτιού του ΕΔΣΝΑ 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
12 ►Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια ποσότητας ακρολέπιδων & νυχιών και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
13►Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
14► Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης μετακίνησης και διαμονής υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ για συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Συνέδριο στη Νάξο και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
15►Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για πληρωμή ΜΑΠ και γάλακτος στους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ ετών 2012-2016 και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
16►Λήψη απόφασης για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμων οφειλών Νοσοκομείων του ΕΣΥ, και των εποπτευόμενων από Υ.Π.Ε.Θ. και Υ. Ε. Α. προς τον ΕΔΣΝΑ 
◄►εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης.
17►Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών 
◄►εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ.
18►Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης αναίρεσης της ENVITEC A.E. 
◄►εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου.
19►Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης ακύρωσης της Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
◄►εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου.
                             ΠΗΓΗ://www.edsna.gr/index.php/info/anakoinoseis/807-21ee2018
                                                                  ◄►€ « » $  ▲▼◄●►

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου