Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

TΡIA(3) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (3/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος λόγω ρυμοτομίας, στο Ο.Τ. Γ 847 (ΚΑ:0453) -της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου, με δικαιούχο τον Δήμο Αμαρουσίου. 
Φερόμενη ιδιοκτησία: 
α) Μιχαήλ Κάραλη και 
β) Ελένης Μέμου. Φ. 4961

2. Ανάκληση ή μη της υπ. αριθμ. 284/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί των οδών Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα του Δήμου Αμαρουσίου
3. Έγκριση ή μη ορισμού ημερομηνίας επαναληπτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Κέντρου Αμαρουσίου για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου
                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου