Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Στις 9:30 π.μ, η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΟΚΤΩ (08) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(11/2016)  της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 5 Μαΐου στις 9:30 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Στουντίου, Αλιστράτης, Τσουνιά, Μεσσήνης, Ολυμπιονίκη Ελ. Παπασυμεών, Παμίσου, λόγω του έργου με τίτλο: "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α"
2. Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω του έργου με τίτλο: 
"ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" (οδoί Ρέας, Ψαρών και Α. Παπανδρέου).
3. Έγκριση ή μη της νέας αρίθμησης της οδού Κανάρη και μετονομασία οδού στην περιοχή Ανάβρυτα - Αμαρουσίου.
4. Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων Συσσωρευτων των Οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου.
5. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο χωρίς τραπεζοκαθίσματα), της Αικατερίνης Κουλουρίδη του Γεωργίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ", σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, στην συμβολή των οδών Αμαρουσίου Χαλανδρίου, και Δέσπως Μπότσαρη αρ. 1Α (ισόγειο)
6. Χορήγηση ή μη, άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για τρία (3) έτη, σε κατάστημα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ" του Ουίλιαμ Καπάταη του Αντωνίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "BRAND COFFEE ΙΚΕ", που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 50 και Διστόμου
7. Χορήγηση ή μη, άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος και παράταση ωραρίου λειτουργίας έως 03:00 π.μ., σε κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Ηλία Διάμεση αρ. 1
8. Χορήγηση ή μη, άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος και παράταση ωραρίου λειτουργίας έως 03:00 π.μ., σε κατάστημα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)" του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ του ΛΟΥΚΑ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας " Το Καραπιπερίμ Εστίαση Μονοπρόσωπη ΙΚΕ" που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού
Χατζηαντωνίου αρ. 3 και Αντ. Παρασκευά
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου