Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»


Δυο(2) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (2/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος λόγω ρυμοτομίας, στο Ο.Τ. Γ 847 (ΚΑ:0453) -της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου, με δικαιούχο τον Δήμο Αμαρουσίου. Φερόμενη ιδιοκτησία: α) Μιχαήλ Κάραλη και β) Ελένης Μέμου. Φ. 4961
2. Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 1217/12-01-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου