Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Εκτός δημοτικών σταθμών πολλά παιδιά ...

 λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και πόρους

Σε περιπέτεια έχει μετατραπεί φέτος για πολλούς γονείς η εγγραφή των παιδιών τους στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς λόγω της συγκυρίας είναι αυξημένος ο αριθμός των αιτήσεων που κατατίθενται στους σταθμούς, την ώρα που σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζονται τόσο σε προσωπικό όσο και σε επίπεδο πόρων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι διαθέσιμες θέσεις και πολλά παιδιά να μένουν εκτός.
Παρόλα ταύτα, σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, οι δημοτικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, γεγονός που σημαίνει, ότι δικαίωμα εγγραφής στους εν λόγω σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά.
Ενδεικτικά, ο δήμος Αμαρουσίου, ένας από τους «προνομιούχους» δήμους της Αττικής, φέτος θα φιλοξενήσει 200 παιδιά λιγότερα, αφού αποφάσισε να κλείσει 3 από τους 14 σταθμούς, οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 1.000 παιδιά.
Σημαντικά είναι και τα λειτουργικά προβλήματα που παρουσιάζονται για τη νέα χρονιά η οποία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, αφού δεν ανανεώθηκαν πολλές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
Παράλληλα, μειώνονται στο μισό τα βρεφικά τμήματα, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα νήπια.
Σημαντική «ανάσα» τόσο για τους γονείς, όσο και για τις δημοτικές αρχές είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που προσφέρουν αρωγή στην άνεργη και την εργαζόμενη μητέρα.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων και παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών, ενώ προτεραιότητα έχουν εκείνα που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια, όπως ορφανά, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων κλπ.
Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται από την περιοχή ΟΤΑ που ανήκουν, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού από γειτονική περιοχή.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
•Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
•Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
•Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
•Η βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Στην περίπτωση που δεν κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι δυνατή η εγγραφή του παιδιού κατ’ εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Έγκρισης των αιτήσεων.
Σημειώνεται επίσης, ότι όσον αφορά την Αθήνα, σε σύνολο 5.189 νηπίων και βρεφών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Βρεφοκομείου Αθηνών, τα 4.000 είναι παιδιά Ελλήνων και τα 1.189 είναι παιδιά αλλοδαπών, απαραίτητη προϋπόθεση για τους οποίους, είναι η προσκόμιση άδειας νόμιμης παραμονής στη χώρα.
Ενδεικτικά, το μηνιαίο κόστος συμμετοχής των γονέων με οικογενειακό εισόδημα από 12.000-13.000 ευρώ, για ένα παιδί είναι 45 ευρώ, ενώ για δύο, 65 ευρώ.
Από 24.000-30.000, για ένα παιδί το κόστος συμμετοχής είναι 100 ευρώ, ενώ για δύο, 140 ευρώ. Ενώ, για οικογενειακά εισοδήματα από 36.000 και πάνω, για ένα παιδί φθάνει τα 150 ευρώ και για δύο τα 180 ευρώ.
Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία σε ελάχιστο ποσοστό 67%, οι πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ καθώς και τρίτεκνοι με εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου