Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Διπλή συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου» αύριο Πέμπτη 16 Ιουνίου

Στις 8:30 μ.μ. θα διεξαχθεί η Τακτική συνεδρίαση (12/2016) με μοναδικό θέμα την Ενημέρωση - συζήτηση για το έργο «Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλ. Ευτέρπης», ενώ θα προηγηθεί στις 6:30 μ.μ. η Τακτική συνεδρίαση (11/2016) του Σώματος, η Ημερήσια Διάταξη της οποίας περιλαμβάνει τα εξής 10 θέματα προς συζήτηση:
Επικύρωση πρακτικών 17ης και 18ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. Γ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 
2.2η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαιώσεις σε άλλους χρεώστες ΥΠΟΘΕΣΗ: ETAIΡΕΙΑ Mercedes- Benz
4. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ (υποθ. Πανταζή Δ. Γεωργίου)
5. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

6. Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2015 έως 31/12/2015 και 1/1/2016 έως 30/4/2016
7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
8. Έγκριση ή μη προμήθειας βιβλίων για τη Βορέειο Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου 
9. Καθορισμός Συντονιστή με αναπληρωτή συντονιστή για το Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
10. Αποδοχή παραίτησης μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και αντικατάστασή τους
                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                             ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου