Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Στις 6:30 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΕΙΚΟΣΙ(20) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»  (20/2017).  η οποία θα διεξαχθεί σήμερα την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, στις 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 5ης,6ης και 7ης Συνεδρίασης έτους 2016
==================================================
1Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΣΟΥΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ)
2► Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση: Καρκάνη Αναστασία)
3 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Z' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»
4►Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου «ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»,  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α»
5Έγκριση ή μη προμήθειας Δύο (2) Οχημάτων ημιφορτηγών pick-up με ανοιχτή
καρότσα (4Χ4) διπλοκάμπινων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία από το ελεύθερο εμπόριο και έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία»
6►Διενέργεια ή μη  μειοδοτικού  διαγωνισμού για την εύρεση  κατάλληλου  ακινήτου για την αύξηση προαύλιου χώρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου  Αμαρουσίου
7Διενέργεια ή μη  μειοδοτικού  διαγωνισμού για την εύρεση κατάλληλου ακινήτου για την μεταστέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου  Αμαρουσίου
8►Διενέργεια ή μη  πλειοδοτικού διαγωνισμού 89 στεγάστρων - στάσεων λεωφορείων ΟΑΣΑ και Δημοτικής Συγκοινωνίας, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Αμαρουσίου
9Έγκριση ή μη δαπάνης για τη φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων έργων τέχνης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής
10►Έγκριση ή μη εργασίας «Εκτύπωση φυλλαδίων - αφισών - καρτών προσκλήσεων κ.λπ. προωθητικού - διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές - Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου» και ανάθεσης αυτής
11Έγκριση ή μη διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ διαγωνισμού με σκοπό την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) & ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
12►Αποδοχή ή μη πρότασης προς σύναψη σύμβασης άνευ ανταλλάγματος με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης   και την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5
13Έγκριση ή μη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και επταήμερης απασχόλησης και τις εξαιρέσιμες αργίες του έτους, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
14►Έγκριση ή μη νέας θέσης υπόγειου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων για το έργο «Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπογείων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων»
15Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών επισκευής κάδων αποκομιδής αστικών απορριμμάτων
16►Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού Graffiti κοινοχρήστων χώρων
17Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο μίσθωσης μηχανημάτων για αποφράξεις αγωγών ομβρίων υδάτων, ακαθάρτων κ.λ.π.
18►Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΕΔΑ)
19Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
 «Τροποποίηση - Συμπλήρωση Εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης στο πλαίσιο του έργου : "Mελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο - Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου»
20►Έγκριση ή μη της 52/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
«Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΕ Ψαλιδίου μετά την 1592/2016 απόφαση ΣτΕ»
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου